Báo cáo do ông Nguyễn Xuân Hưởng – Phó Chủ tịch Trung ương trình bày tại đại hội đã chỉ rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”, BCH Trung ương hội đã thành lập thêm được 9 hội ở các tỉnh, nâng số tỉnh, thành có tổ chức hội lên 50/63 tỉnh. Hội cũng đã tổ chức và tạo việc làm cho hầu hết các hội viên thông qua việc tăng cường các cơ sở đào tạo nghề, chương trình vay vốn tạo việc làm, chương trình hành động tạo việc làm xóa đói giảm nghèo; tổ chức các cơ sở sản xuất tập trung, làm nhà, thụ hưởng các chính sách xã hội,...  từng bước giúp người mù có việc làm ổn định, tăng thu nhập, chất lượng cuộc sống ngày được nâng cao, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo (tỉ lệ hội viên nghèo giảm từ 2% mỗi năm)...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Đại hội VIII được coi là đại hội đánh dấu cho sự trưởng thành sau 45 năm thành lập của Hội Người mù Việt Nam”. Phó Chủ tịch Nước lưu ý hội cần đẩy mạnh phát triển hội viên hơn nữa và có kế hoạch, phương thức hoạt động cụ thể, phù hợp với từng đối tượng mà đặc biệt quan tâm đến người mù là nữ. Làm sao để người mù có điều kiện cống hiến, mù nhưng vẫn có thể tỏa sáng cho đời.

Dịp này, Hội Người mù Việt Nam đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Huân chương Lao Động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan trao tặng.