Trong năm qua, các gia đình trong ấp thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và giữ vững, thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể ấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch. Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tương thân tương ái, chăm sóc gia đình chính sách. Trong ngày hội đại đoàn kết năm nay, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng, biểu dương về những đóng góp cho ấp suốt thời gian một năm qua.

Chung vui cùng bà con ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả đã đạt được trong những năm qua, biểu dương những gia đình, cá nhân tiêu biểu của ấp. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, để giảm nghèo, người dân phải phối hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Trong đó việc giúp đỡ tốt nhất là thông qua hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

“Hôm nay đến với ấp Hòa Lạc A (xã Lương Hòa A) chúng tôi thấy rất mừng. Sau hơn 10 năm, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ hơn 50% xuống còn 13%. Nhưng muốn giảm nghèo hơn nữa, chúng ta cần phải đổi mới cách làm không để từng người tự lo, mà có sự giúp đỡ lẫn nhau. Người làm nông nghiệp quan trọng là bán hàng có người mua. Muốn bán hàng có người mua phải bàn tại sao nên trồng cây này, giống gì và bán ở chỗ nào, sau đó thống nhất khuyến nông, hội nông dân đẩy mạnh phong trào trồng cây có chất lượng cao” - ông Nhân nêu rõ. Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng 30 con bò cho các hộ nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.