Ông Hoàng Trung Hải (sinh năm 1959, quê xã Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình), ông Hoàng Trung Hải là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư Hệ thống điện, sau đại học về Hệ thống điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Hải có thời gian làm việc tại Nhà máy Điện Phả Lại (Hải Dương), 
Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa VIII (1987-1992), ông Hoàng Trung Hải trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất trúng cử khi mới 28 tuổi. Sau 3 năm công tác tại Công ty Điện lực I Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải chuyển lên làm Phó văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng.
Chuyển sang làm công tác quản lý, ông Hải sau đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen. Sau khóa học, ông lần lượt trải qua các vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Công nghiệp; Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, ông Hải được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng; từ tháng 8.2002 đến 7.2007 trở thành Bộ trưởng Công nghiệp và là bộ trưởng trẻ nhất trong số thành viên Chính phủ của nhiệm kỳ (43 tuổi). Các Đại hội Đảng lần thứ X và XI, ông tiếp tục là Ủy viên Trung ương Đảng và từ tháng 8.2007 đến nay là Phó Thủ tướng - là một trong những Phó Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất từ trước tới nay. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 20 – 28.1.2016, ông Hoàng Trung Hải được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội.