Ông mở đầu bài phát biểu bằng những dẫn chứng thuyết phục về tình hình phức tạp trên Biển Đông, đặc biệt từ thời điểm Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế nước ta năm 2014. Và hiện tại, căng thẳng Biển Đông tiếp tục khi Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng bồi đắp đảo nhân tạo, mà ông gọi là hành vi “leo thang nghiêm trọng, là hình thức vi phạm tiếp theo của Trung Quốc với chủ quyền VN”.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết, một trong những thuận lợi lớn của Việt Nam chính là sự ủng hộ ngày càng cao của quốc tế. “Diễn dàn song và đa phương ngày càng có nhiều quốc gia bày tỏ sự bất bình về xung đột chủ quyền ở Biển Đông, đặc biệt phản đối đe dọa vũ lực, phản đối hành vi của Trung Quốc cũng như tuyên bố ủng hộ các giải pháp hòa bình và sẵn sàng tham gia vào quá trình tìm kiếm giải pháp. Việc mở đảo nhân tạo, theo nhiều chuyên gia quốc tế là trái phép” – đại biểu Thích Thanh Quyết cho hay.

Với sự ủng hộ trên, theo đại biểu này, Việt Nam đã hội tụ được chính nghĩa, do đó việc đấu tranh ngăn chặn hành vi phi nghĩa của Trung Quốc bằng giải pháp hòa bình, ngoại giao, kiên trì và chủ động là cách làm khả thi và hiệu quả. Ở góc độ Phật giáo, Thượng tọa phân tích, cha ông ta đã giải quyết xung đột với nước lớn bằng thực thi tài tình khéo léo sứ mệnh ngoại giao, sử dụng ý chí, đạo lý, lòng người, kêu gọi thức tỉnh lương tri của cộng đồng quốc tế. 

“Việt Nam đã chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh, ta hiểu rõ giá trị hòa bình, mong hòa bình để xây dựng đất nước và kiên quyết bảo vệ chủ quyền đến cùng. Trung Quốc là nơi phát tích của Nho giáo, Nho giáo lấy nhân nghĩa làm gốc, không được dùng thế nước lớn hiếp nước nhỏ, như vậy là bất nhân!” – Đại biểu Thích Thanh Quyết khẳng định.

Ông cho rằng, Việt Nam là đất nước đề cao đức nhân, “nhân” ở Việt Nam là ở yên dân, đồng thời cho rằng: “Trung Quốc hãy quay về yên dân với gốc của mình, để các nước lớn tôn trọng mình là anh, không nên cơ mưu, mở rộng từ từ theo kiểu tầm ăn, tích ngoại để ổn nội, hoặc viễn giao cận công, xa thân gần đánh!”.

Ông nhấn mạnh, ngoài việc chú trọng giữ yên bờ cõi biên cương, một mặt đẩy mạnh ngoại giao, mặt khác Việt Nam cần củng cố quốc phòng an ninh, trong đó chú trọng phát triển kinh tế biển. Trong giai đoạn tiếp theo, theo ĐB Thích Thanh Quyết, nước ta phải tiếp tục có thái độ kiên quyết, chính kiến rõ ràng về hành vi của Trung Quốc, quan điểm trước sau như một. Tuy nhiên phải dựa trên cơ sở mềm dẻo, khôn khéo, xây dựng, tiếp tục con đường ngoại giao, kêu gọi giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, phát huy các công cụ và cơ chế hiện có. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Sức mạnh chính là khối đoàn kết dân tộc, lương tri, chính nghĩa và sự ủng hộ quốc tế” – ông nói.

Xem thêm clip toàn cảnh vụ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc năm 2014, (Nguồn: VTC tổng hợp)