Nội dung Kế hoạch bảo vệ chủ quyền biển đảo của tỉnh Nghệ An đề  ra 39 nhóm giải pháp, gồm: tăng cường tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biển đảo, tăng cường an ninh, quốc phòng vùng biển đảo, tập trung ở đảo Mắt và đảo Ngư; bảo vệ ngư trường; hỗ trợ ngư dân nâng công suất tàu thuyền, sắm ngư cụ, vươn khơi đánh cá; phòng chống các âm mưu chống phá an ninh biển đảo của các thế lực thù địch; hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng ven biển; đẩy mạnh cơ chế thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển...

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề xuất 5 xã thuộc hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu thuộc khu vực biên giới biển.

Các xã Diễn Bích, Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) và Quỳnh Dỵ, Quỳnh Ngọc, An Hòa (Quỳnh Lưu) được đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét là xã thuộc biên giới biển.

UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương...tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

 

Clip vẻ đẹp biển xứ Nghệ