Tại Tương Dương, 8.909 cử tri ở 42 khu vực bầu cử sớm thuộc 6 xã đặc biệt khó khăn trong đó có 4 xã biên giới đi bầu cử. Quế Phong có hơn 2.000 cử tri ở 16 thôn bản thuộc 5 xã, được chia thành 10 điểm bỏ phiếu. Đến 11 giờ trưa, hầu hết cử tri ở các địa bàn trên hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.

Kỳ Sơn có 13.563 cử tri thuộc 18/21 xã, thị trấn đi bỏ phiếu sớm phân công 69 điểm bỏ phiếu.

Tại Con Cuông, có 16 điểm tổ chức bầu cử sớm, thuộc địa bàn các xã Bình Chuẩn (8 điểm), Thạch Ngàn (2 điểm), Cam Lâm (2 điểm), Châu Khê (2 điểm) và Môn Sơn (2 điểm), gồm 5.000 cử tri.

Ông  Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An - cho biết: Đến thời điểm hiện nay, công tác bầu cử tại các địa điểm tổ chức vào ngày hôm nay cơ bản đã hoàn tất. Kết quả cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật. Thông tin cụ thể về tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ có vào ngày mai (21.5).

                                                                      

Clip công tác chuẩn bị bầu cử ở Nghệ An