Cần chế tài xử phạt việc thông đồng, dìm giá

Trước vấn đề có sự móc ngoặc, thông đồng của đấu giá viên và người tham gia đấu giá biến các cuộc đấu giá chỉ là hình thức, nhiều ĐB đã đề nghị, cần phải có chế tài xử phạt, tránh trường hợp đấu giá viên thông đồng với người tham gia đấu giá, dìm giá, nhất là trong đấu giá tài sản của Nhà nước.

 Theo ĐB Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ), các quy định về người có tài sản đấu giá là chưa đủ mạnh, nhất là trong đấu giá tài sản của Nhà nước. Bởi hiện nay, có tình trạng tài sản được phó mặc cho doanh nghiệp, không kiểm tra để cho doanh nghiệp thông đồng đấu giá làm thất thoát tài sản Nhà nước. Do vậy, theo ông Tiếp, người có tài sản đấu giá đặc biệt là tài sản của Nhà nước thì phải cử người tham dự cuộc đấu giá. Khi thấy cuộc đấu giá có vi phạm trình tự, hay đấu giá viên có dấu hiệu thông đồng thì có quyền yêu cầu dừng phiên đấu giá. 

Đồng quan điểm trên, ĐB Phùng Đức Tiến (Hà Nam) cho rằng, người có tài sản đấu giá cần có quyền thay đổi đấu giá viên nếu phát hiện đấu giá viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, và người có tài sản đấu giá có quyền yêu cầu doanh nghiệp thay đổi đấu giá viên. Còn ĐB Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) nói: "Nguyên tắc đấu giá cần độc lập, trung thực, khách quan, vì thế, trong các hành vi nghiêm cấm, cần phải có chế tài xử phạt, tránh trường hợp đấu giá viên thông đồng với người tham gia đấu giá, dìm giá, nhất là trong đấu giá tài sản của Nhà nước. 

Nhấn mạnh làm sao để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, vì đây là vấn đề cơ bản và xuyên suốt của đấu giá, chính vì thế, theo ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) những hành vi nghiêm cấm với đấu giá viên và doanh nghiệp được quy định trong Luật là chưa đủ mà người ta hay gọi là "quân xanh, quân đỏ". Từ đó ông Tâm đề nghị quy định trách nhiệm đối với cả những người thực hiện quản lý vì theo ông "họ có khả năng tác động đến các cuộc đấu giá. Do đó nên rà soát các quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính và Luật hình sự để xử lý các vi phạm liên quan đến thông đồng, dìm giá, biến các cuộc đấu giá trở thành hình thức. 

Đấu giá các khoản nợ xấu phải công khai

Tại buổi thảo luận, nhiều ĐB kiến nghị, cần quy định việc đấu giá các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, bảo đảm tính minh bạch và bảo đảm quyền sở hữu tài sản của các chủ thể. Chỉ rõ việc hiện nay, việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật mà tính ổn định chưa cao, vẫn chưa mang tính thị trường. Do đó, ĐB Thân Đức Nam (Đà Nẵng) đề nghị nghiên cứu, thiết kế một số quy định mang tính nguyên tắc điều chỉnh việc đấu giá các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại dự án luật và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết cũng như tạo sự minh bạch trong mua bán nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

Theo ĐB Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh), trong đấu giá các khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu, Luật chỉ nên quy định những vấn đề chung, còn để Chính phủ quy định chi tiết. "Vì liên quan đến tài sản của hệ thống ngân hàng, chúng ta chưa có kinh nghiệm nên để Chính phủ nghiên cứu quy định hướng dẫn chi tiết, nhưng Chính phủ cũng cần phải quy định và ban hành sớm" - ông Tâm phân tích.

Cho rằng, việc đấu giá các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để thu hồi nợ không cần thông qua Luật phá sản, và nếu thực hiện tốt sẽ giải quyết được tình trạng nợ xấu trong các ngân hàng hiện nay. Nhưng ĐB Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ) lại cho rằng: "phải đảo bảo tính công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh lành mạnh".

Clip Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày báo cáo tại hội trường 19.11.