Lễ kỷ niệm bao gồm các hoạt động: Tại Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa: 13h30 – 15h : Truyền hình trực tiếp  chương trình “Trở về ký ức” ; 15h30 – 16h30: Lễ kỷ niệm  45 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa;  tại Bảo tàng chiến thắng sân bay Tà Cơn:  20h – 22h:  Chương trình “Khe Sanh 1968 - sức mạnh Việt Nam”.

Về chương trình  “Khe Sanh 1968 – sức mạnh Việt Nam”, nhà báo Thu Uyên – VTV cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị thực hiện chương trình trong 4 tháng trời. Chúng tôi đã gặp, trò chuyện với  600 cựu chiến  binh tham gia vào chiến dịch đường 9  Khe Sanh. Có nhiều nhân vật  kỳ lạ tham gia vào chương trình.

Những người thực hiện chương trình đã rút ra  được một điều quan trọng sau khi  gặp,  trò chuyện với các cựu chiến binh tham gia chiến dịch  Khe Sanh, từ  các vị tướng đến  những người lính sau  chiến trận, giờ là người dân bình thường, đó là: Trong mỗi con người Việt Nam tiềm ẩn một khả năng như ông Gióng -  khi giặc đến nhà  là trở thành phi thường.  Và điều này không chỉ là câu trả lời cho chiến dịch Khe Sanh, mà còn  cho  việc bảo vệ  bờ cõi của chúng ta…”

“Chiến thắng đường 9 Khe Sanh  (Hướng Hóa, Quảng Trị) xuân hè 1968 có một ý nghĩa quan trọng, góp phần  làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đánh dấu sự bế tắc của Mỹ - ngụy  trong thế phòng ngự chiến lược, đồng thời thể hiện rõ  trình độ phát triển cao của quân giải phóng về chỉ đạo chiến lược, chiến thuật, hợp đồng binh chủng chặt chẽ, có hiệu quả…”. (theo tài liệu của Trung tâm  bảo tồn di tích và danh thắng Quảng Trị).