Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 10 vào ngày 20.10 và bế mạc ngày 28.11.

 Như vậy Quốc hội sẽ có 32 ngày làm việc, trong đó làm việc vào 3 ngày thứ bảy. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; thảo luận về Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng… 

Quốc hội cũng sẽ nghe và cho ý kiến về các báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao; Công tác thi hành án; Công tác phòng, chống tham nhũng… 

Đáng chú ý, theo dự kiến thì phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này có sự thay đổi. Cụ thể, nếu như ở những kỳ họp trước, lần lượt 4 vị Bộ trưởng rồi đến Thủ tướng Chính phủ (kỳ họp năm), Phó Thủ tướng Chính phủ (kỳ họp giữa năm) trả lời các đại biểu Quốc hội. Thì ở kỳ họp lần này, trước khi chất vấn, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015. Sau khi nghe hết các báo cáo, Quốc hội sẽ chất vấn lại một số vấn đề. Như vậy việc chất vấn sẽ mang tính chất tổng thể những vấn đề trong toàn khóa XIII của Quốc hội. 

Về thời gian các ĐBQH góp ý kiến cho văn kiện trình đại hội Đảng, ông Nguyễn Đức Hiền - trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội - kiến nghị, nên giành thời gian cả ngày, thay vì nửa ngày để thể hiện tinh thần trách nhiệm của Quốc hội đối với văn kiện Đảng trình đại hội, sau đó Quốc hội sẽ tổng hợp lại và trình đại hội. Còn Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, các báo cáo thuộc yêu cầu phải báo cáo thì báo cáo tại Quốc hội, còn kiến nghị của ĐBQH thì đưa vào các báo cáo chung, chứ nếu không lại hành chính thủ tục, thêm giấy tờ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu tại cuộc họp UBTVQH ngày 13.10.
Về thời gian các ĐBQH góp ý kiến cho văn kiện trình đại hội Đảng, ông Nguyễn Đức Hiền - trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội - kiến nghị nên giành thời gian cả ngày.