Lương “đứng tại chỗ” năm 2014. Lý do: Tài chính khó khăn và chưa bố trí được nguồn để tăng lương.

Năm 2015, vẫn nguyên xi, vẫn “khó khăn”, vẫn “chưa bố trí được nguồn” và lương thì vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Có lẽ kịch bản sẽ lặp lại y nguyên vào năm 2016. Và hôm qua, ĐBQH Nguyễn Văn Minh nói thẳng rằng, ông cảm thấy xấu hổ vì ông đã hứa và thất hứa, và giờ ông không dám hứa với cử tri về chuyện tăng lương nữa.

“Dù khó khăn thế nào thì Chính phủ cũng cần phải tính toán, cắt giảm chi tiêu ở một số lĩnh vực để làm sao tăng lương theo lộ trình mà QH đã đề ra và giải trình cho rõ vấn đề này, vì năm nào cũng chỉ nói chung chung là “ngân sách khó khăn, không cân đối được” - ông nói.

ĐBQH Trần Du Lịch ngay sau đó cũng “xin QH” đừng bàn “vòng vòng” nữa mà thẳng vô cái gì đã làm lương đứng tại chỗ, thẳng vô việc làm gì để tăng được lương.

Nỗi xấu hổ của ông Minh hay sự bức xúc của ông Lịch như hàm chứa biết bao nhiêu chua chát cơ cực của người hưởng lương. Còn nhớ trong cuộc họp hồi tháng 3 của Ban Chỉ đạo T.Ư về cải cách tiền lương, có một con số đã được nêu ra, rằng: Hiện mức lương cơ sở cho cán bộ, CNVC, LLVT được thực hiện từ năm 2013 là 1,15 triệu đồng/tháng, mới chỉ đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu bình quân 4 vùng của khu vực doanh nghiệp (2,6 triệu đồng/tháng) và mới đạt 35,6% so với mức chi cho nhu cầu tối thiểu (3,23 triệu đồng/tháng).

Hôm ấy, Chủ tịch Hội đồng - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng cải cách đơn vị sự nghiệp còn chậm, và việc tạo nguồn cải cách tiền lương chưa có đột phá. Hôm ấy, ông yêu cầu mức lương mới, theo lộ trình sẽ bắt đầu từ 1.1.2016 “phải bù được trượt giá và có cải thiện từng bước”.

Và bây giờ, 2 tháng nữa là tới 1.1.2016, vẫn chỉ thấy… nỗi xấu hổ của các vị ĐBQH.

Hôm qua, ĐBQH Trần Du Lịch đã nói về những đồng tiền vô bổ. Nào là tiếp khách, nào là đi nước ngoài, nào là giao lưu học tập, nào là kỷ niệm, khánh thành. “Một năm tốn bao nhiêu tiền vào đó (?!)”.

Chỗ khó cứ khó, chỗ vô bổ cứ vô bổ. Đúng là không thể tin nổi.

Không tin nổi còn ở chỗ những đồng tiền vô bổ đó đang được chi từ thuế của những người đã 3-4 năm nay đang không hề được tăng lương.

Nhưng các vị ĐBQH ơi, cử tri đang trông chờ cả vào các vị chứ không thể bóp bụng chờ “các vị ĐBQH khóa sau” hứa hẹn được đâu!