- Tôi cho rằng, chất lượng của ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội. Một vấn đề quan trọng nữa là yêu cầu về năng lực, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Bởi vì, Quốc hội là cơ quan đại biểu do dân cử, phải bảo đảm tính đại diện cho nhân dân, cử tri nơi mà họ đã ứng cử. Theo tôi là chất lượng ĐBQH phải đặt lên hàng đầu. Bởi khi trở thành ĐBQH thì phải thể hiện ở năng lực. Nếu ĐBQH không có năng lực, chỉ ngồi họp cho có mặt, chỉ nghe phản ảnh, đề đạt tâm tư nguyện vọng của cử tri mà không có đóng góp ý kiến gì thì ĐBQH đó không tác dụng gì. Theo tôi, cương quyết không bầu những ĐBQH chỉ ngồi cho có mặt. Thà rằng, “suất” đó để lựa chọn đại biểu khác có năng lực, trình độ hơn và họ sẽ có đóng góp tốt hơn cho cái chung.

 Vậy, ông có ý kiến như thế nào về việc phân bổ số lượng ĐBQH trẻ khóa XIV sẽ chiếm khoảng 10%?

- Trong phân bổ về số lượng theo thành phần trẻ ĐBQH khóa XIV chiếm tỉ lệ khoảng 10%, tương đương khoảng 50 người, trong tổng số 500 ĐBQH. Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn là nếu ĐBQH mà trẻ quá, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều sẽ khiến cho chất lượng ĐBQH không cao. Ở một số nước họ quy định nghị sĩ phải từ 30 tuổi trở lên. Còn ở nước ta, trong Hiến pháp cũng như Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định tuổi ứng cử là đủ 21 tuổi trở lên. Theo tôi, để tìm được người trẻ, giỏi đưa vào danh sách ứng viên bầu làm ĐBQB thì phải có sự chuẩn bị trước. Nếu họ có đủ tiêu chuẩn như vừa trẻ, vừa có trình độ, học vấn cao, đã có kinh nghiệm thực tế thì bầu họ làm ĐBQH, để khi trúng cử họ sẽ phát huy được thế mạnh của mình.

Để nâng cao chất lượng ĐBQH khóa XIV, có ý kiến cho rằng cần phải tăng số đại biểu ngoài Đảng và giảm đại biểu ở số cơ quan hành pháp. Ông có ý kiến thế nào về vấn đề này?

- Theo tôi, lâu nay các vị bộ trưởng, trưởng ngành không nhất thiết đều phải là ĐBQH. Đối với thành phần ngoài Đảng, trong Hiến pháp cũng như trong Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND không có quy định nào hạn chế, phân biệt đảng viên hay ngoài Đảng. Tôi cho rằng cần tăng cường tỉ lệ ĐBQH là người ngoài Đảng, nhưng chỉ ở mức độ nhất định, vì vẫn phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động của nhà nước. Tôi cho rằng nên bầu những người ngoài Đảng có trình độ, năng lực nhất là trong giới khoa học. Như đại biểu Dương Trung Quốc chẳng hạn, họ có trình độ chuyên môn sâu, rất cần có họ tham gia ứng cử ĐBQH. Tôi cho rằng, những người ngoài Đảng là do có thể họ còn trẻ nên môi trường, điều kiện để họ trở thành đảng viên chưa thuận lợi, cho nên họ chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng thực chất họ là người giỏi và tốt.

 Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII bãi nhiệm 2 ĐBQH là người tự ứng cử. Vậy theo ông, việc thẩm định tư cách đại biểu tự ứng cử phải được thực hiện như thế nào?

- Tất cả những người được giới thiệu ra ứng cử cũng như những người tự ứng cử phải được xem xét chặt chẽ, kỹ càng theo quy định của pháp luật, phải bình đẳng như nhau. Trên thực tế, những người được giới thiệu ra ứng cử là những người đang làm trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như địa phương, họ trải qua quy trình rất chặt chẽ, nhiều khâu. Như ở Trung ương khâu quy hoạch, lựa chọn, giới thiệu từ cơ quan, từ thấp lên cao có khi hàng trăm người mới chọn ra được một người đại diện tiêu biểu.

Còn người tự ứng cử, thì bản thân họ chưa được sàng lọc với bất cứ cơ quan, tổ chức nào, họ không được lựa chọn hay cạnh tranh với những đại biểu khác. Do vậy, khi đưa vào hiệp thương cần phải xem xét, thẩm tra lý lịch rất kỹ, chặt chẽ để mang lại niềm tin cho cử tri. Rút kinh nghiệm Quốc hội khóa XIII có 2 đại biểu bị bãi nhiệm gồm bà Đặng Thị Hoàng Yến và bà Châu Thị Thu Nga, trong đó bà Yến bị bãi nhiễm do kê khai không trung thực. Còn bà Nga cũng là người tự ứng cử, đại diện cho một doanh nghiệp nhưng là một doanh nghiệp yếu kém, không trung thực trong kinh doanh, vi phạm pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!