Trên cơ sở đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho tiếp thu ý kiến của đa số nhân dân về 7/8 vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến.

 

Cụ thể, đề nghị tiếp thu ý kiến nhân dân bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân và xác định rõ loại tội mà pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; quy định rõ các tội mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự; bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh như dự thảo bộ luật; bổ sung quy định về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng tài sản bị trộm cắp là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ hoặc có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại và gia đình họ; bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết thêm, trong 7 vấn đề dự kiến tiếp thu ý kiến nhân dân, việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 luật hiện hành) bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế vẫn là nội dung còn nhiều ý kiến trái chiều.

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 30.10, về việc dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Đình Quyền cho rằng: Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng hợp. Tôi lấy ví dụ, năm 1999 khi tội phạm về ma túy phát triển, lúc đó chúng ta sửa Luật Hình sự và tăng mức phạt ma túy đến mức cao nhất, có những vụ chúng ta xử tới 5 - 7 án tử hình, nhưng tội phạm ma túy không giảm, vẫn tăng. Do vậy, khi hoạch định chính sách đừng nghĩ tăng hình phạt lên là cách giảm tội phạm và hình phạt phải tương xứng với hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Ông Quyền lưu ý, ngay cả đối với trẻ em, càng phạt nặng bao nhiêu càng phản tác dụng, Khoa học hình sự trên thế giới đã chứng minh điều đó, không phải phạt nặng đối với trẻ em mà chúng ta đạt được mục đích. Cần sử dụng đồng bộ các biện pháp khác và chính sách hình sự hướng tới giá trị nhân đạo, bảo đảm quyền con người.

 

Thực ra, trẻ vị thành niên vừa là chủ thể của tội phạm, nhưng cũng là nạn nhân xã hội của tội phạm. Do vậy, cần phải nhìn ở góc độ đó thì hoạch định chính sách mới đúng.


Clip Trung tướng Trần Văn Độ trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.