Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, dù 6 tháng đầu năm Bạc Liêu có nhiều bất lợi trong phát triển kinh tế; đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, giá cả bấp bênh, thiên tai hoành hành… nhưng bằng nhiều cố gắng của nhân dân và chính quyền địa phương kinh tế có bước phát triển khá, thu ngân sách đạt và vượt, đảm bảo xã hội được chú ý…

Chương trình kỳ họp có đến 34 nội dung, xem xét thông qua 15 Nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý có quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm…

Báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu trong 6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng GRDP 6,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thay đổi mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản có bước phát triển khá với tổng diện tích trên 124.000ha, chăn nuôi còn nhiều khó khăn do giá heo hơi, cá sấu giảm; công tác giải ngân xây dựng cơ bản được chú ý; đẩy mạnh thu hút đầu tư nhất là các lĩnh vực Bạc Liêu có ưu thế...

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong hai ngày, từ 13 - 14.7. Dù vậy, thường trực quyết định dành một buổi, chiếm 1/4 thời gian của kỳ họp, cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Để có thời gian này, HĐND Bạc Liêu phát tài liệu trước cho các đại biểu thông qua cổng thông tin của HĐND, hạn chế đọc tài liệu tại hội trường, thay vào đó có nhiều văn bản đại biểu tự nghiên cứu.