Ngày 19.5, cử tri ở vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo thuộc tỉnh Quảng Nam đã đi bầu cử sớm, chọn những ứng cử viên ưu tú nhất vào cơ quan dân cử ở 4 cấp.

Tổng cộng 11.355 cử tri tham gia bầu cử sớm ở 49 khu vực bỏ phiếu tại các xã vùng cao huyện Nam Giang , Tây Giang, Trung Đoàn BB143, đóng xã Bình An (huyện Thăng Bình) và xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An).

Theo Ủy ban Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh Quảng Nam, đến 15h cùng ngày, toàn bộ 49 khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.

Cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn BB143 tham gia bỏ phiếu.