Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ diễn ra 12,5 ngày; khai mạc vào thứ hai, ngày 21.3.2016 và bế mạc vào sáng thứ tư, ngày 6.4.2016.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, bao gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành 1 ngày cho ý kiến dự án Luật biểu tình.

Quốc hội sẽ dành 7,5 ngày để làm việc về các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Cụ thể, xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2025. Quyết định kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 5 năm 2016-2020; chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2016-2020.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII. Một số báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng lưu ý, về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014: Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất 18 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc. Tuy nhiên, do cần có thêm thời gian chuẩn bị, hơn nữa, kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng, trong khi thời gian của kỳ họp hạn chế, nên đề nghị được chuyển nội dung này trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất.

Clip Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày tại phiên họp thứ 43:


Tin bài liên quan