Sáng nay 25.11, Quốc hội bỏ phiếu thông qua danh sách các Phó Chủ tịch và Uy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ngoài Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng, 20 thành viên còn lại gồm 4 Phó Chủ tịch, gồm Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân.

16 ủy viên gồm: Các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ngô Văn Dụ; Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) Nguyễn Thị Nương; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Nguyễn Thị Thanh Hòa; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Đặng Ngọc Tùng; Chủ tịch Hội Nông dân VN Nguyễn Quốc Cường; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nguyễn Văn Được; Bí thứ thứ nhất trung ương Đoàn TNCS Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh.

Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quy định: Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội lập, có 15-21 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 

Hội đồng bầu cử quốc gia nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.

Thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Hội đồng sẽ làm việc hết mình, tuân thủ pháp luật, với mong muốn được đồng bào cả nước ủng hộ, Quốc hội giám sát giúp đỡ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày bầu cử được ấn định vào ngày 22.5.2016.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đọc Dự thảo Nghị quyết thành lập hội đồng bầu cử quốc gia, với danh sách cách thành viên của Hội đồng