Quy định rõ về biển số xe “đẹp”, ràng buộc pháp lý khi đấu giá

Tại buổi thảo luận mới đây ở hội trường kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII về Dự luật Đấu giá tài sản, một số ý kiến ĐB cho rằng biển số xe “đẹp” cũng là tài sản vô hình có thể đưa ra đấu giá để mang lại nguồn thu rất lớn cho Nhà nước.

ĐB Phạm Trường Dân cho biết: Trước đây một số địa phương cũng đã thực hiện việc đấu giá biển số xe “đẹp” và thu được số tiền rất lớn cho ngân sách. Tôi nhớ, tại Nghệ An cũng đã đưa biển số xe “đẹp” ra đấu giá và thu được gần 3 tỉ đồng, riêng biển số xe 37S -9999 đã thu được 700 triệu đồng, tuy nhiên do thời điểm này chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa được tiếp tục triển khai.

Theo ĐB Phạm Trường Dân, biển số xe “đẹp” là những biển số có nhiều người thích, dễ nhớ, có thể đưa ra đấu giá như 99999, 88888, 77777, 66666, 33333... ĐB Dân cũng cho rằng, hiện nay việc thực hiện việc cấp biển số theo hình thức mới, người dân bấm lấy biển số bằng máy một cách ngẫu nhiên là tương đối minh bạch, nhưng dư luận vẫn cho rằng có hiện tượng xin-cho. Do vậy, để công khai, minh bạch và để tăng thêm cho ngân sách nhà nước, ĐB đề nghị nên đưa quy định cho phép được đấu giá biển số xe “đẹp” và đưa biển số xe vào danh mục được đấu giá để tăng nguồn thu cho ngân sách và chấm dứt tiêu cực trong chạy chọt, xin-cho biển số “đẹp”.

Ông Dân cũng cho rằng, không đưa biển số xe vào danh mục đấu giá tài sản là lãng phí. Vì biển số xe thực tế là tài sản, là tài nguyên mà rất nhiều người mong muốn sở hữu. Tuy nhiên, điều ĐB Dân băn khoăn, các cơ quan nhà nước cần có hướng dẫn cụ thể về định giá thế nào là biển số “đẹp” và đưa ra những số cụ thể được đấu giá, tránh nhầm lẫn. Bên cạnh đó, để tránh rủi ro từ cuộc đấu giá thì các phiên đấu giá phải đảm bảo tính ràng buộc về pháp lý với các bên liên quan, tránh trường hợp trúng đấu giá nhưng sau đó lại “lặn mất tăm”.

Tăng thu cho ngân sách nhà nước

Tán thành với ý kiến đưa biển số xe “đẹp” vào danh mục được đưa ra đấu giá, ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đề nghị, để công khai, minh bạch trong việc cấp biển số xe, cũng như việc xì xào “xin-cho” biển số “đẹp” hiện nay và góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. “Theo tôi, nên công khai những biển số xe nào là đẹp và giao việc thực hiện đấu giá biển số xe đẹp cho mặt trận tổ quốc, số tiền thu được từ việc đấu giá dùng để phục vụ cho công tác xóa đói giảm nghèo” - ĐB Khá nói.

ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) cho rằng, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã thực hiện việc đấu giá biển số xe và hiệu quả rất tốt. Do vậy, ông Bảo đề nghị nên nghiên cứu để tiến hành đấu giá biển số xe để tăng thu cho ngân sách. Cho ý kiến về vấn đề này, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.Hồ Chí Minh) cũng cho hay, về tài sản đấu giá, (Điều 3), tôi thiết nghĩ chúng ta nên thêm tài sản vô hình và lợi thế thương quyền. 

Đặc biệt, trong kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì tài sản vô hình và lợi thế thương quyền này ngày càng phát triển nên biển số xe cũng là một tài sản vô hình và có thể đấu giá đem lại tài sản cho Nhà nước. “Về quy trình đấu giá tài sản, đối với tài sản nhà nước, theo tôi cần tăng cường thêm sự hiện diện của các cơ quan kiểm tra, giám sát để đảm bảo tài sản nhà nước được bán với một giá tốt nhất, có lợi cho ngân sách nhà nước” - ông Ngân đề nghị.

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, Ban soạn thảo sẵn sàng tiếp thu nghiên cứu đưa biển số xe vào danh mục đấu giá nếu nhiều ĐB đề nghị. Trước mắt có thể đưa vào trong luật quy định có tính nguyên tắc là, cho phép thực hiện đấu giá biển số xe, sau đó sẽ giao cho Chính phủ quy định chi tiết để thực hiện.