ĐB Nguyễn Đình Quyền cho rằng, Quốc hội ta cơ bản là Quốc hội tham luận, chưa chuyển sang tranh luận, đó là vấn đề lớn nhất trong hoạt động Quốc hội hiện nay. Tại Điều 16, quy định về thảo luận chưa quy định để khắc phục chuyện này. Về điều hành phiên họp, có ý nghĩa quan trọng để đại biểu phát biểu tham luận và tranh luận, thể hiện quan điểm, chính kiến của mình. Do đó, cần phải có quy định về điều hành.

“Lâu nay thấy điều hành tốt rồi, nhưng vẫn băn khăn về tính không thống nhất của việc điều hành. Cần phải có điều quy định về điều hành phiên họp để khắc phục tính tham luận, đứng lên đọc một bài chuẩn bị sẵn. Có hàng chục bài chuẩn bị sẵn tương đối trùng nhau” – ông Quyền nói.

Cũng theo ông Quyền, quy định về biểu quyết, Quốc hội cần công bố công khai danh tính các đại biểu Quốc hội biểu quyết hay không biểu quyết, thậm chí không tán thành để họ thể hiện rõ quan điểm của mình trước nhân dân, chịu trách nhiệm của mình, thể hiện bản lĩnh của đại biểu Quốc hội. Điều này các nước làm lâu rồi. Do vậy, chúng ta nên quy định để nhân dân biết được vì biểu quyết là một trong những hoạt động quan trọng nhất của đại biểu Quốc hội trong thể hiện quan điểm, chính kiến của mình.

Theo ông Quyền, hoạt động của đoàn thư ký kỳ họp lâu nay hoạt động khá hình thức. Với thiết kế Tổng thư ký Quốc hội, mong rằng có sự kết nối chặt chẽ giữa Tổng thư ký Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để khắc phục.

Vấn đề được ông Quyền quan tâm và nhấn mạnh nhất trong bài phát biểu của mình đó là vấn đề vận động hành lang. Ông Quyền nói: Lâu nay ở nhiều nước có Luật Vận động hành lang thì chúng ta có hợp thức hoá hay không? Lâu nay vẫn có cái vận động bên ngoài hành lang về vấn đề nọ, vấn đề kia. Dù chúng ta có quy định hay không quy định thì đây là một tất yếu trong hoạt động chính trị.

“Tôi nghĩ rằng cũng đến lúc chúng ta phải hợp thức hoá về vận động hành lang làm sao để nó minh bạch, công khai và trong sáng trong thể hiện ý chí, nguyện vọng nhân dân” – ông Quyền nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Nội quy kỳ họp sáng 14.11: