“Tuy vậy, DNNN được giao quản lý tài sản trên 3 triệu tỉ đồng, đây là số vốn không nhỏ. DNNN còn tham gia chi phối nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, dù số lượng chỉ chiếm 1% tổng số DN cả nước. Đặc biệt, hiệu quả của DNNN, vai trò trong nền kinh tế quốc dân vẫn còn nhiều tranh cãi” - ông Vinh nói.

Hiệu quả “còn nhiều tranh cãi” là một cách nói khéo.

Và cựu Thủ tướng Anh hôm đó cũng khéo không kém khi lấy kinh nghiệm 10 năm làm Thủ tướng của mình ra mà nói rằng: Mọi cải cách, thay đổi đều khó khăn, bao giờ cũng có kháng cự, cản trở và khó thực hiện.

Và ông bảo, phải luôn nhớ “mục đích của cải cách là cải thiện đời sống người dân, nên khi thay đổi phải trả lời câu hỏi có dẫn tới tạo thịnh vượng cho người dân hay không”.

Hôm qua, vấn đề sắp xếp, đổi mới DNNN trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, thẳng, nhưng khéo, đánh giá rằng “tốc độ sắp xếp doanh nghiệp trong những năm qua còn tương đối chậm”.

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước phải CPH 289 DN thì đến hết tháng 8 mới CPH được 95 DNNN, đạt 32,8% kế hoạch cả năm.

Và biện pháp, gắn kèm trong báo cáo ấy, thậm chí tái khẳng định việc “đề cao trách nhiệm của người đứng đầu”, xử lý nghiêm các lãnh đạo DN không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, CPH DNNN… giống y như năm ngoái.

Vì sao khung pháp lý đầy đủ, quyết tâm Chính phủ có thừa, biện pháp cũng không thiếu mà CPH vẫn ì à ì ạch như vậy? Có lẽ, là vì những “cản trở” như ông Blair nói. Và cả vì vấn đề lợi ích từ những cái ghế giám đốc, cái quyền tiêu “tiền chùa” nữa.

Chỉ đạt 32,8% kế hoạch - ngay trong con số đó đã nói lên cái thiếu để CPH thực sự chuyển mình, tạo động lực cho nền kinh tế. Có lẽ quá trình CPH cần một trường hợp người đứng đầu, một ông giám đốc nào đó phải chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ, CPH, tái cơ cấu cần thêm những Bộ trưởng Thăng.

Đấy, trong việc tái cơ cấu, sắp xếp, CPH DNNN tại ngành GTVT, ông đã nói thế này: Đó là xu thế tất yếu, đem lại hiệu quả rất lớn. Đó là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, cho nên “chỉ có tiến, không bàn lùi vì bất cứ lý do gì”.