Theo kết luận thanh tra, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang không tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy chế mỗi tháng 1 lần (vào thứ 3 hàng tuần).

Cụ thể, năm 2012 lãnh đạo tỉnh tiếp 3 ngày với 63 lượt người, trong đó Chủ tịch tỉnh Tiền Giang tiếp 1 ngày với 1 lượt người, Phó chủ tịch tỉnh tiếp 2 ngày với 62 lượt người. Năm 2013, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tiếp 12 ngày với 77 lượt người.

Năm 2014, Chủ tịch tỉnh Tiền Giang tiếp 6 ngày với 141 lượt người. Theo kết luận thanh tra, việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện thường xuyên, kịp thời. Một số cuộc thanh tra còn ban hành kết luận quá chậm, công tác thanh tra chuyên môn tại một số đơn vị điển hình như: Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường… chưa được chú trọng.

Về công tác phòng chống tham nhũng, kết luận cho rằng kết quả số người thực hiện luân chuyển còn quá ít so với con số thực tế phải chuyển đổi. Một số đơn vị chuyển đổi chưa đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng. Chủ tịch tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc công khai minh bạch trong công tác đấu thầu của các sở ngành và đơn vị được thanh tra trực tiếp chưa được thực hiện tốt, còn nhiều sai phạm như: Chia nhỏ dự án để chỉ định thầu; Chỉ định thầu không đúng quy định; Hồ sơ chỉ định thầu còn nhiều sai sót, chưa minh bạch…

Trong khi đó thanh tra việc quản lý và cho thuê nhà công vụ cho thấy Sở Xây dựng đã không thực hiện đúng việc cho thuê và thu hồi nhà công vụ. Cụ thể, Thanh tra tỉnh Tiền Giang phát hiện Công ty cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang cho thuê lại quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hàng năm) trái pháp luật dưới hình thức hợp tác kinh doanh với tổng số tiền sai phạm gần 1,5 tỉ đồng nhưng khi xử lý về kinh tế lại không có quyết định thu hồi, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Riêng việc công khai minh bạch trong phòng chống tham nhũng tại Cty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang cho thấy trong các năm 2013, 2014 công ty không công khai các thông tin theo quy định như: Các quyết định, nghị quyết quan trọng của HĐQT; các thông tin về lao động tiền lương; Số lượng viên chức quản lý…

Cty này trả lương bình quân cho viên chức quản lý là 60,8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân của 121 cán bộ công nhân viên khác gần 26,2 triệu đồng/người/tháng. Việc trích quỹ đầu tư phát triển của công ty để sử dụng vào những việc khác là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện việc chia nhỏ nhiều dự án thành các gói thầu để chỉ định thầu vi phạm Nghị định 85/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Việc chỉ định thầu cũng không đúng quy định, một số gói thầu giá trị lớn hơn 5 tỉ đồng nhưng vẫn được thực hiện chỉ định thầu trái pháp luật.

Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang không công khai báo cáo giám sát tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trước những vấn đề trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nghiêm túc kiểm điểm thiếu sót và chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc khắc phục các tồn tại về tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng…

Chỉ đạo Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang nộp bổ sung ngân sách nhà nước 98,8 tỉ đồng bao gồm 38 tỉ chênh lệch nói trên và 60 tỉ quỹ đầu tư phát triển trích sai quy định trong năm tài chính 2014.
Clip: Phòng chống tham nhũng, tặng quà tết, nguồn VTV