Năm nay, từ 228 hồ sơ của 67 tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Ban tổ chức Giải thưởng Lý Tự Trọng đã lựa chọn, tôn vinh 85 cá nhân, trong đó có 46 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 15 đại biểu thuộc khu vực trường học, 7 đại biểu thuộc khu vực hành chính - sự nghiệp, 9 đại biểu thuộc khu vực lực lượng vũ trang và 8 đại biểu thuộc khu vực doanh nghiệp. Đây là những tấm gương của tinh thần xung kích, sáng tạo, vượt khó của tuổi trẻ, tiêu biểu cho sự nỗ lực, vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã mạnh dạn chia sẻ về một số khó khăn mà tổ chức Đoàn và thanh niên đang phải đổi mặt hiện nay như vấn đề nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chính sách cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, mô hình hoạt động Đoàn trong các công ty cổ phần sau khi Nhà nước thoái vốn, thanh niên hội nhập quốc tế...

 Chủ tịch nước tặng kỉ niệm cho các đoàn viên tiêu biểu (Ảnh: ĐTN)

Nói chuyện với các cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng chứng kiến những bước tiến mới của công tác đoàn và phong trào đoàn trong những năm qua.

Chủ tịch nước mong muốn các cá nhân nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng cần tiếp tục phát huy tài năng, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, tích cực chia sẻ, truyền bá, lan tỏa những thành tích và kinh nghiệm trên các mặt công tác để các cơ sở Đoàn khác có thể học tập, giúp phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ trong thanh thiếu niên cả nước.

Chủ tịch nước gợi ý, các Bí thư Chi đoàn cơ sở không nên đặt những mục tiêu xa vời, to lớn quá mà cần bám sát Nghị quyết ĐH Đoàn để xây dựng các mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các cán bộ đoàn, đoàn viên nhận Giải thưởng có sứ mạng nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phổ biến những kinh nghiệm thực tế để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước tin rằng với tinh thần "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" chắc chắn thế hệ trẻ tiếp tục có đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.