Theo đó, có 3 nội dung rút ra khỏi chương trình phiên họp lần này. Thứ nhất, một số vấn đề lớn của dự án luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của dự án Bộ luật hình sự để có thời gian thêm cho việc chỉnh lý hoàn thiện. Hai là dự án Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nội dung thứ 3 rút ra là dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu. Theo Chủ tịch Quốc hội, do đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UBTVQH trong tháng 12 như đã dự kiến.

Ngoài ra, do nội dung bố trí vốn đầu tư cho các dự án kiểm toán nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 là nội dung riêng . Vì vậy theo ý kiến của Ủy ban Tài chính ngân sách thì sẽ tách nội dung này ra khỏi đề án về chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, trang phục cũng như chế độ ưu tiên với cán bộ công chức kiểm toán  và phải tăng thêm 1/4 ngày cho xem xét quyết định 5 nội dung do kiểm toán trình.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho hay, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội lần này sẽ xem xét với nhiều nội dung quan trọng như:  Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Cho ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, đoàn ĐBQH.

Cùng đó, xem xét, thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho TP  Hà Nội...