Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhận định, tiềm năng của Ba Vì rất lớn, nhất là lợi thế về du lịch, nông nghiệp, văn hóa truyền thống. Ba Vì là huyện có 7 xã miền núi nhưng thuận lợi hơn rất nhiều so với các tỉnh khác. Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu, Ba Vì cần phát huy các lợi thế sẵn có, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Ba Vì phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ số một. Ngay từ những ngày đầu năm này, huyện phải chỉ đạo rà soát lại quy trình công việc, phân công giữa các ban, ngành, phát hiện bất cập, gỡ bỏ những thủ tục rườm rà, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng. “Tháo gỡ vướng mắc về CCHC không tốn kém, tôi chỉ đòi hỏi các đồng chí đóng góp trí tuệ và trên tinh thần đồng tâm, vì thương hiệu Ba Vì, vì thương hiệu Hà Nội là làm được”- Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện phải tập trung bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, môi trường sinh sống an lành cho nhân dân phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thời gian tới, Ba Vì phải quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Muốn vậy, huyện phải tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền năng động, hiệu quả gắn với CCHC. “Thành ủy, UBND thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách mới hơn, để thu hút đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển. Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, ban hành kết luận nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 31.10.2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2015”. Thành phố sẽ ưu tiên phân bổ ngân sách xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dồn điền đổi thửa, thủy lợi nội đồng…