Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về công tác phòng chống tội phạm năm 2015, thông qua những báo cáo được Chính phủ trình bày trước Quốc hội trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII?

 

Ông Nguyễn Sơn: Theo tôi, báo cáo về công tác phòng chống tội phạm năm 2015 đã thể hiện đầy đủ những đánh giá về tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với những nét nổi bật và kết quả cũng được nâng lên rõ rệt so với các năm trước. Lực lượng Công an đã khám phá được nhiều vụ án lớn, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, trong đó phải kể đến kết quả các vụ án giết nhiều người và tham nhũng đã được khám phá nhanh chóng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng tích cực vào cuộc, nên nhiều vụ án nhanh chóng được kết thúc và đưa ra xét xử kịp thời. Chất lượng cơ bản về công tác phá án cũng đảm bảo tốt so với các Nghị quyết của Quốc hội.

Đặc biệt, mặc dù trong năm 2015 các cơ quan tiến hành tố tụng phải triển khai thi hành các luật tổ chức như: Luật hoạt động tổ chức của Viện kiểm sát, Luật hoạt động tổ chức của Tòa án, nhưng đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà Quốc hội giao cho. Điều này thể hiện những dấu hiệu khả quan, tích cực của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Hoạt động của tội phạm diễn biến trong xã hội ngày càng đa dạng, phức tạp, với xu hướng gia tăng và vấn đề này cũng đã được đề cập trong báo cáo của Chính phủ, vậy theo ông đâu là nguyên nhân chính?

Ông Nguyễn Sơn: Theo tôi, xuất phát từ nhiều nguyên nhân do đời sống kinh tế - xã hội khó khăn tạo nên bức xúc. Mặt khác, vấn đề bạo lực do ảnh hưởng bởi yếu tố hội nhập văn hóa nước ngoài vào Việt Nam.

Ngoài ra, còn những vấn đề khác như sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế và liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ đó dẫn đến tình trạng tội phạm tăng, càng ngày tính chất càng nghiêm trọng, thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt.

Vậy, theo ông, cần có giải pháp nào để xử lý những vấn đề nêu trên?

Ông Nguyễn Sơn: Điều này đòi hỏi toàn xã hội phải tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ điều tra, tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng đảm đương thực hiện nhiệm vụ. Đối với các loại tội phạm mới phát hiện như: Tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm gắn với sự phát triển của xã hội, cần trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cho công tác điều tra và chất lượng truy tố xét xử phải được nâng lên.

Xin cảm ơn ông!

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng): Tội phạm gia tăng do số người nghiện nhiều.

Hiện nay, tội phạm trẻ hóa có xu hướng phức tạp. Tôi cho rằng, nguyên nhân chính làm phát sinh loại tội phạm này là do số người nghiện ma túy nhiều, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Thêm vào đó, công tác quản lý giáo dục con em của các gia đình, tổ chức, đoàn thể xã hội làm hời hợt, không đến nơi, đến chốn. Đặc biệt, vấn đề quản lý đối tượng nghiện ma túy hiện nay cũng chưa thực sự được các cấp, ngành quan tâm chặt chẽ và thủ tục để đưa được đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện phức tạp, nên việc đưa số đối tượng nghiện đi cai gặp nhiều khó khăn. Trong khi, đối tượng nghiện ma túy chính là một trong những thành phần có nguy cơ trở thành tội phạm nghiêm trọng cao nhất. 

Theo tôi, muốn làm giảm tội phạm có xu hướng trẻ hóa, nên cải tiếncác quy trình, quy định đưa người đi cai nghiện sẽ giảm đầu vào của tội phạm. Mặt khác, phải nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng phòng chống tội phạm, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.  XH             

Clip Trung tướng Trần Văn Độ trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.