Khu Công nghệ cao được xây dựng để trở thành đầu tàu về công nghệ của thành phố và cả nước, đưa khoa học công nghệ thành động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội thì phải xác định được mục tiêu sẽ thu hút đầu tư như thế nào và từ đây lan tỏa điều gì cho vùng lân cận. Chính vì vậy, tại buổi làm việc, ông Đinh La Thăng nhiều lần yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và một số ngành chức năng phải báo cáo cụ thể nhiều vấn đề như: hạ tầng giao thông cho Khu này đáp ứng được đến đâu, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học như thế nào, kết nối với các viện trường ra sao?...

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, đã dành hơn 13 ha để xây dựng nhà xưởng cao tầng, thu hút các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đang nắm giữ công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Trong thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cũng xây dựng những lộ trình nội địa hóa đối với các đơn vị đầu tư vào khu.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM  nhấn mạnh: "Những người làm lãnh đạo của khu công nghệ cao phải có “lửa”, phải rà soát lại các đầu tư cho khoa học công nghệ và Khu Công nghệ cao để thực hiện xã hội hóa. Đẩy mạnh nhanh xã hội hóa, không chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước. Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước thì sẽ không thể có công nghệ cao. Khoa học công nghệ phải thực sự là động lực. Đầu tư cho khoa học công nghệ phải tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc nhất của thành phố hiện nay".

Cũng theo ông Đinh La Thăng, thành phố cần ròa soát lại toàn bộ quy hoạch và chiến lược phát triển của khu này, từ đó chủ động làm việc với các bộ ngành trung ương để đề nghị có những cơ chế, chính sách riêng mang tính đột phá, nhất là cơ chế về khoa học- công nghệ. Việc ngân sách thành phố dành 2% cho khoa học công nghệ nhưng chủ yếu là cho hạ tầng, chỉ có 7% trong số đó dành cho trực tiếp nghiên cứu khoa học cũng phải xem lại.