Tại cuộc họp báo ngay sau phiên bế mạc, ông Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết, Quốc hội kỳ họp này đã hoàn thành một khối lượng công việc “đồ sộ”. 16 Luật và Bộ luật được thông qua trong đó có nhiều luật mang tính điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản như Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự…. Các đạo luật khác đồng thời gắn liền với việc thể chế hóa Hiến pháp 2013, có những luật được thảo luân liên quan đến quyền con người, quyền công dân.

Ngoài ra, nhiều quyết nghị quan trọng được Quốc hội lần này thông qua bao gồm: Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, quyết định ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 là ngày 22.5.2016, bầu chức danh mới là chức danh Tổng Thư ký Quốc hội.

Đặc biệt, một trong những nội dung lần đầu tiên được triển khai tại kỳ họp lần này được ông Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh là đổi mới cách thức chất vấn và trả lời chất vấn. “Lần đầu tiên Quốc hội chất vấn tất cả cơ quan nhà nước 2,5 ngày. Có đến 140 câu hỏi được đưa ra chất vấn, trong đó 27 câu hỏi cho Thủ tướng Chính phủ, có cả đại biểu đặt câu hỏi cho Chủ tịch Quốc hội, 6 đại biểu đặt câu hỏi cho Phó Thủ tướng” – ông Nguyễn Sĩ Dũng cho hay.

Liên quan đến phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ, trước băn khoăn của nhiều cơ quan báo chí về việc Thủ tướng Chính phủ dành thời gian quá ngắn để trả lời chất vấn trước số lượng câu hỏi không nhỏ của đại biểu, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Thủ tướng đã có bài phát biểu chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trong đó bao hàm tất cả nội dung liên quan đến các câu hỏi của đại biểu đặt ra trước đó. Sau đó, Thủ tướng có phần nhấn mạnh riêng về câu hỏi của một số đại biểu liên quan đến vấn đề biển Đông và mối quan hệ với Trung Quốc.

“Bài phát biểu của Thủ tướng đã khá rõ ràng rồi. Sau đó Thủ tướng đã kết thúc phần trả lời chất vấn, biết là còn thời gian vào buổi sáng, nhưng nếu sau đó quay lại chất vấn tiếp các Bộ trưởng thì e là không hợp lý! Lần đầu tiên thực thi cách thức chất vấn mới, rõ ràng không thể tránh khỏi hạn chế, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm dần trong các lần triển khai sau” – ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Trước đó, phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc với nhiều quyết định quan trọng.

“Để phát huy hiệu quả kỳ họp, Quốc hội yêu cầu Ủy ban thường vụ, các cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các luật mới thông qua, chuẩn bị thành công cuộc bầu cử, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này là ngày hội lớn của nhân dân” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội: