Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12.4.1954. Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trước 2006: Giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Năm 2006: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.

Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2007: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI).

Tháng 7.2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 5.2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Đại biểu trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.