Đúng 16h30, ngày 30.3, sau khi Quốc hội thảo luận tại đoàn, bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng với tỷ lệ tán thành 92,11%.
Chiều nay, dưới dự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo thảo luận tại Đoàn đại biểu về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.
Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết kết quả kiểm phiếu. Theo đó, số phiếu phát ra 477, số phiếu thu về 477 phiếu.
Đối với miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, số phiếu hợp lệ 473, số phiếu không hợp lệ 4 phiếu. Số phiếu đồng ý 434; số phiếu không đồng ý 42 phiếu.
Đối với Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, số phiếu hợp lệ 474, số phiếu không hợp lệ 6 phiếu, số phiếu đồng ý 430 phiếu, số phiếu không đồng ý 41 phiếu.
Căn cứ theo Luật tổ chức Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm người đảm nhiệm hai chức danh trên với tỷ lệ tán thành 455 ĐB với tỷ lệ 92,11%.
Ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ điều hành Quốc hội đến khi có tân Chủ tịch Quốc hội.
Ông Nguyễn Sinh Hùng, sinh ngày 18.01.1946. Quê quán ở Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII; Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Ông Nguyễn Sinh hùng có trình lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế.
Từ tháng 9.1966-12.1970, là sinh viên trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội.
Từ 1.1972- 12.1977 là cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.
Tháng 1.1978-9.1982 là Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Các Mác- Bungari.
Tháng 10.1982- 10.1986, ông Nguyễn Sinh Hùng, Phụ trách phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.
Tháng 10.1986-1.1990, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Kinh tế Trung ương.
Tháng 2.1990-9.1992 là Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.
Tháng 10.1992-11.1996: Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Tài chính.
Từ 11.1996-6.2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tại Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa X, X
Tại Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị
Từ 7. 2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tháng 7.2011, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng chí đã được bầu là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Clip Đại biểu trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.