Trong sản xuất nông nghiệp, LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp với UBND huyện, thành phố tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhiều nội dung, chương trình được triển khai thực hiện như xây dựng mô hình ứng dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi lợn tại huyện Trấn Yên, Văn Yên và TP.Yên Bái; xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển bền vững vùng chè Shan đặc sản, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại vùng Mường Lò...

Hưởng ứng phong trào thi đua, các CĐCS thuộc ngành nông nghiệp đã tổ chức các hoạt động như CĐCS xã Báo Đáp, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên xây dựng đồ án xây dựng nông thôn mới, thành lập các nhóm hộ tự quản tại các thôn; xây bảng chấm điểm tiêu chí làng văn hóa, gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phối hợp với chính quyền vận động nhân dân toàn xã đóng góp tiền của, công sức để hoàn thành tất cả các tuyến đường liên thôn trên toàn xã. Đặc biệt là phong trào hiến đất để làm các công trình; đến nay toàn xã đã hiến trên 20.000m2, trong đó cán bộ, đoàn viên công đoàn đã hiến trên 600m2...

Ngoài những đóng góp trong sản xuất nông nghiệp, các cấp CĐ tỉnh còn thực hiện tiêu chí phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn. Tiêu biểu là LĐLĐ Trạm Tấu mở mới và bêtông hoá được 400m đường; xây mới 1 công trình vệ sinh cho học sinh bán trú xã Xà Hồ bằng nguồn vận động quyên góp của đoàn viên CĐ; LĐLĐ thị xã Nghĩa Lộ đã vận động các CĐCS và CNVCLĐ ủng hộ kinh phí và 200 ngày công để góp phần xây dựng công trình bếp ăn tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ...

Bên cạnh đó, các cấp CĐ trong tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động liên kết để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả. Ví dụ như, CĐCS Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, TP.Yên Bái, thuộc CĐ ngành Công Thương đã nghiên cứu chế tạo gần 50 loại sản phẩm như máy vò chè, máy ép miến, máy ép phân viên dúi, máy sấy chè, hộc héo chè... phục vụ nông nghiệp. Có sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và đoạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật Yên Bái lần thứ V...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng khẳng định: Các cấp CĐ tỉnh Yên Bái đã tích cực trong việc tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo, góp phần tích cực cùng với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phấn đấu từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.