Theo ông Lô Tiến Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn - từ thực tế hoạt động của các CĐCS khối DN có nơi đạt vững mạnh, có nơi chưa và gặp nhiều khó khăn, LĐLĐ tỉnh thấy cần thiết và đã tổ chức cho lãnh đạo các CĐCS trong khối có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong hoạt động CĐ. Qua đó, giúp các CĐCS đã vững mạnh càng phấn đấu để vững mạnh thêm; những CĐCS chưa vững mạnh thì học hỏi được cách làm, kinh nghiệm hoạt động CĐ của các CĐCS vững mạnh để vươn lên vững mạnh. Dự định của LĐLĐ tỉnh là mỗi năm tổ chức 1 lần gặp gỡ, giao lưu giữa các lãnh đạo CĐCS khối DN vào dịp Tháng Công nhân.

Ông Sơn hy vọng, việc tổ chức gặp gỡ như thế này sẽ mang lại hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động CĐ tại các DN, giúp DN phát triển, từ đó chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm, thu nhập và các quyền lợi khác cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Là người tham dự cuộc gặp gỡ, giao lưu nói trên, bà Vi Thị Mai Thanh - Phó Chủ tịch CĐCS Cty CP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn - cho rằng, việc LĐLĐ tỉnh đứng ra tổ chức cuộc gặp như thế này là rất cần thiết để giúp cán bộ CĐCS trong khối DN chia sẻ kinh nghiệm hoạt động CĐ lẫn nhau.

“CĐ Cty tôi hằng năm đều được xếp loại CĐCS vững mạnh. Thuận lợi của chúng tôi là khi trở thành Cty CP thì đã có được nền nếp hoạt động khi đang là DN nhà nước. Tuy nhiên, vấn đề tôi muốn chia sẻ với các đồng nghiệp là cán bộ CĐCS trong khối DN ở đây là để CĐCS hoạt động tốt cần phải tranh thủ chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn.

Về phát triển đoàn viên thì khi có NLĐ ký hợp đồng lao động với Cty thì CĐ Cty vận động họ gia nhập công đoàn luôn gắn với việc Cty đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho họ. Trong hoạt động phong trào của CĐ Cty, chúng tôi chủ yếu thực hiện lồng ghép trong tuyên truyền, trong tổ chức các hoạt động để không mất thời gian của đoàn viên, NLĐ và Cty…” - bà Thanh chia sẻ.

Ông Lương Lưu Truyền - Chủ tịch CĐCS Cty CP Xây dựng Lạng Sơn - đánh giá cao việc tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo các CĐCS khối DN. Trong đó, bản thân ông cũng học hỏi được nhiều điều về cách thức tổ chức hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐ.

Ông Truyền mong rằng, mỗi năm LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp gỡ giao lưu cho các CĐCS khối DN ít nhất 1 lần để các CĐCS trong khối học hỏi lẫn nhau để xây dựng CĐCS Cty mình không ngừng vững mạnh.