Bà Cù Hoài An - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm - chia sẻ, trước hết, LĐLĐ các cấp trong quận tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa của hội nghị NLĐ đối với người sử dụng LĐ, DN và NLĐ. Qua đó, giúp NLĐ và người sử dụng LĐ thấy rõ việc cần tổ chức tốt hội nghị là có lợi cho đơn vị, DN và NLĐ.

Giải pháp thứ hai là phối hợp chặt chẽ với UBND quận và các cơ quan hữu quan để yêu cầu các đơn vị, DN chấp hành nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị CB, CCVC.

Giải pháp thứ 3 là LĐLĐ quận lên kế hoạch trực tiếp là việc với từng đơn vị có từ 10 LĐ trở lên (không bỏ sót đơn vị nào); yêu cầu các đơn vị, DN lên lịch tổ chức hội nghị và thông báo để LĐLĐ quận theo dõi. Để không bỏ sót đơn vị nào, LĐLĐ quận thực hiện việc phân công cụ thể cho từng CB đơn vị theo dõi theo các khu vực…

Cũng theo bà An, để nâng cao chất lượng hội nghị thì quan trọng nhất là các nội dung trong hội nghị. Bởi vậy, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS chú ý việc thực hiện nghị quyết cũng như thực hiện những điều cam kết của người sử dụng LĐ tại hội nghị lần trước; những ý kiến mới, những kiến nghị, đề xuất mới của NLĐ. Đặc biệt, các CĐCS cần quan tâm đến các giải pháp do NLĐ đề xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả LĐ giúp DN phát triển.