Cụ thể, theo Nghị định 122, từ ngày 1.1.2016: CNLĐ của Cty làm việc ở KCN Nam Sách được hưởng mức LTT vùng 2 (3,1 triệu đồng) và làm việc ở những nơi còn lại được hưởng mức LTT vùng 3 (2,7 triệu đồng). Thế nhưng, Chủ tịch CĐ Cty Phạm Đình Hòa cho rằng, tuy làm việc ở hai vùng địa lý hành chính khác nhau, nhưng trên thực tế, CNLĐ cùng làm ở một Cty, cùng một chế độ sinh hoạt như nhau, thậm chí cùng mua thức ăn ở một cái chợ. Vì thế, thật vô lý nếu để CNLĐ phải chịu hai mức LTT khác nhau. Bởi vậy, ngay từ khi có Nghị định của Chính phủ, Ban Chấp hành CĐ nắm bắt, nghiên cứu và có phương án tham mưu trình Ban Giám đốc Cty, theo đó, đề nghị chủ DN thống nhất trả LTT cho toàn thể CNLĐ trong Cty ở cùng một mức (vùng 2), có lợi hơn cho NLĐ. Và cuối tháng 12.2015 vừa qua, Giám đốc Điều hành Cty cùng CĐ ký quyết định thực hiện LTT vùng mới theo đúng quy định của Nhà nước. “Trong quyết định còn nêu rõ: Các chế độ thưởng năng suất, thưởng chuyên cần vẫn áp dụng cách tính cũ. Các chế độ trợ cấp khác như xăng xe, con nhỏ, hiếu, hỉ… vẫn giữ nguyên” - ông Hòa bổ sung.
Theo ông Phạm Đình Hòa, có được kết quả trên là do Ban Chấp hành CĐ một mặt luôn đi sâu, đi sát với quyền lợi của người lao động, mặt khác cũng luôn quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của Cty. Có như thế mới có sự thấu hiểu, chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, các cán bộ CĐ cũng phải luôn cập nhật các văn bản pháp luật để chủ động tham gia với chủ DN.