Việc cưỡng chế phần diện tích vi phạm nhằm thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 9.1.2016 của UBND quận Ba Đình về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng công trình tại số 8B phố Lê Trực.

Theo đó, từ 8 giờ sáng ngày 6.3.2016, UBND phường Điện Biên tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với công trình này. UBND phường Điện Biên yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế, chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án phá dỡ, chi phí tổ chức cưỡng chế và chịu mọi thiệt hại phát sinh trong quá trình cưỡng chế phá dỡ phần công trình xây dựng sai phạm.