Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá về mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn trước 31.12.2016 đối với các nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994; các nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm và các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn tại các đô thị; rà soát, thống kê, đánh giá và phân loại mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình trên địa bàn theo quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn. Sau khi thực hiện việc kiểm định, cảnh báo đối với các chủ đầu tư, người quản lý sử dụng các công trình có dấu hiệu nguy hiểm hoặc tổ chức cưỡng chế khi mức độ nguy hiểm đã cận kề. 

Bên cạnh đó, bố trí kinh phí từ ngân sách theo quy định của pháp luật để thực hiện rà soát, thống kê, kiểm định và đánh giá an toàn chịu lực đối với nhà chung cư và các công trình thuộc sở hữu nhà nước hoặc có một phần thuộc sở hữu nhà nước; hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng thực hiện kiểm định đánh giá an toàn chịu lực đối với các công trình thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn.

Mặt khác, tổ chức việc khắc phục, gia cường, gia cố và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng đối với các công trình chưa thuộc diện phải phá dỡ; dừng khai thác, sử dụng, di dời người dân và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở đối với các công trình nguy hiểm, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ. 

Việc rà soát, thống kê, đánh giá bước 1 và phân loại, xác định nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực để đưa vào diện cần kiểm định chất lượng sẽ phải trước 31.12.2016; bước 2, kiểm định mức độ an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm trước 1.12.2017.Tin bài liên quan