Tại hội nghị “Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh và chất lượng nước sạch tại các khu chung cư trên địa bàn Hà Nội” do Sở Xây dựng và Sở Y tế phối hợp tổ chức chiều 28.4, theo báo cáo kết quả giám sát vệ sinh, chất lượng nước ăn uống khu vực đô thị năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã giám sát vệ sinh, chất lượng nước tại 50 cơ sở cấp nước tập trung và 120 nhà chung cư, tập thể của 17 quận, huyện (với 1.298 mẫu nước). 

Trong tháng 1.2016, Cty Nước sạch Hà Nội đã thực hiện nội kiểm chỉ tiêu asen tại các cơ sở cấp nước có công suất lớn hơn 1.000 m3/ngày đêm. Theo đó, Nhà máy nước (NMN) Gia Lâm đã khắc phục được chỉ tiêu asen nhưng còn 4 cơ sở cấp nước là NMN Nam Dư, NMN Pháp Vân, Trạm cấp nước (TCN) Kim Liên, TCN Đồn Thủy đã giảm được chỉ tiêu asen nhưng còn cao hơn quy chuẩn.

Riêng quận Nam Từ Liêm có tới 10/12 cơ sở cấp nước dưới 1.000 m3/ngày đêm không thường xuyên đạt chất lượng về chỉ tiêu hóa học như chỉ số pecmanganat, amoni. Trong đó, 3 cơ sở có hàm lượng asen cao hơn quy chuẩn cho phép là TCN Ngọc Mạch, Thị Cấm và Miêu Nha.

Đặc biệt, tại thời điểm giám sát, 67/120 tòa nhà chung cư có chất lượng nước không đạt quy chuẩn. Cụ thể là: 13 tòa nhà có nguồn nước không đạt quy chuẩn về chỉ tiêu hóa học; 36 tòa nhà có nguồn nước không đạt quy chuẩn về chỉ tiêu vi sinh vật; 18 tòa nhà có nguồn nước không đạt quy chuẩn cả hai chỉ tiêu trên. Trung tâm Y tế dự phòng đã có công văn yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện thông báo và yêu cầu các tòa nhà khắc phục chất lượng nước.

Tại hội nghị, ông Võ Nguyên Phong – Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, rà soát và kịp thời xử lý những vi phạm về chất lượng nước tại các khu chung cư.