Theo đó, từ đầu năm đến nay, số lượng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục tăng nhanh. Tuy nhiên, một số đơn vị vận tải chưa thực sự chú trọng đến công tác quản lý, theo dõi hoạt động của phương tiện, để cho phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải vi phạm các quy định như: Điều khiển xe chở hành khách không có hoặc không gắn phù hiệu; không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa xe; không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định...

Để kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các vi phạm trên, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng Phòng CSGT, CSTT, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn Thành phố không thực hiện nghiêm túc các quy định đã nêu trên. Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm gửi Sở GTVT Hà Nội để làm cơ sở xử lý trách nhiệm của các đơn vị vận tải theo quy định.

Để tiện cho việc tra cứu danh sách biển số phương tiện đã được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng, Sở GTVT niêm yết file mềm danh sách xe tại Website của Sở.

Giao Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể) trên địa bàn Thành phố sử dụng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 15.8 đến ngày 31.12.

Chỉ đạo Đội Thanh tra GTVT các quận, huyện, thị xã và các lực lượng trực thuộc phối hợp với Phòng CSGT, CSTT, chính quyền địa phương chủ động tra cứu dữ liệu danh sách xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm theo định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng.