Nếu không có sự phối hợp thì khó kiểm soát được ma túy

Kể từ khi là thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1995, Việt Nam đã và đang tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN về phòng chống tội phạm ma túy. Tại hội nghị lần này, Việt Nam năm 2017 đã đề ra các chương trình hành động cụ thể, góp phần thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN trong phòng, chống ma túy nhằm xây dựng cộng đồng chung ASEAN theo tinh thần cam kết đấu tranh và ứng phó một cách hiệu quả với vấn đề ma túy thế giới của phiên họp đặc biệt, hướng tới hội nghị cấp Bộ trưởng của ASEAN về vấn đề ma túy sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

Tại buổi họp báo, trả lời về việc khu vực tam giác vàng vẫn có tình trạng vận chuyển ma túy, vậy biện pháp nào để phòng chống?, đại diện đoàn Myanmar cho biết, cần sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Để triệt phá tình trạng vận chuyển ma túy từ khu vực tam giác vàng, Myanmar đã có chương trình cấp quốc gia, nhân lực hỗ trợ từ hợp tác với các nước trong ASEAN. Yếu tố kiểm soát vô cùng khó khăn nên đã phối hợp với Thái Lan, Lào và sự hỗ trợ của Ấn Độ để kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chính phủ Myanmar cũng đã thỏa thuận với các cơ quan hữu quan để kiểm soát các tuyến đường ngăn chặn từ khu tam giác vàng, những nơi tiếp giáp với quốc gia láng giềng. Nếu không có sự phối hợp thì khó kiểm soát được hết.

Ma túy là vấn nạn tại tất cả các quốc gia

Trả lời về vai trò của Thái Lan trong điều phối các sáng kiến để ngăn chặn ma túy từ khu vực tam giác vàng, và sự hợp tác với Việt Nam trong phòng chống ma túy? đại diện đoàn Thái Lan cho biết: Thái Lan đã có cam kết với các quốc gia để ngăn chặn ma túy từ khu vực tam giác vàng, bởi ma túy là vấn nạn tại tất cả các quốc gia, do có sự liên kết với tội phạm tổ chức xuyên biên giới để tiêu thụ tại tất cả các quốc gia trong khu vực. Thái Lan hiện đã có các đội đặc nhiệm tại sân bay, bến cảng để ngăn chặn buôn lậu ma túy bằng đường biển, đường hàng không, và đất liền. Thái Lan đã cùng với các quốc gia xây dựng con đường ngăn chặn ma túy như sông Mê Kông an toàn để năm 2020 giám sát đường sông, tránh việc vận chuyển ma túy. Có như vậy mới chặn được ma túy từ khu vực tam giác vàng xâm nhập vào các nước lân cận. Để ngăn chặn ma túy, các nước trong khu vực nên tìm mọi biện pháp để ngăn chặn.

Đại diện đoàn Thái Lan cũng cho biết, Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, có các cuộc họp song phương để can thiệp, kịp thời hỗ trợ xác định các loại chất ma túy từ các phòng thí nghiệm và xưởng bào chế ma túy. Hai nước đã có các văn kiện thỏa thuận giữa các bên, đồng thời hợp tác với Lào, Myanmar để ngăn chặn các chất ma túy vào và ra vùng tam giác vàng.