Điểm đặc biệt của nhà hàng này là nằm trong khu vực sân trời xuyên suốt 8 tầng của khách sạn mang nét kiến trúc đương đại.