Lỗi 404


Không tìm thấy trang

Có thể bạn muốn tìm..

Vụ người Việt có tên trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

Vụ người Việt có tên trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ “hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế. Bởi vậy, việc chứng minh các doanh nhân Việt có tên trong “hồ sơ Panama” trốn thuế thì các cơ quan chức năng cũng phải nắm được những hồ sơ, chứng cứ cụ thể tại đất nước mà công ty nước ngoài đã được thành lập. Việc này cũng rất khó khăn, khi luật pháp các nước xem trọng việc bảo mật các thông tin doanh nghiệp.
1