Tỉ lệ này cao hơn ở các nhóm dân số có trình độ học vấn thấp, mức sống thấp, các nhóm dân tộc thiểu số. Tại BV Phụ sản T.Ư, trong các năm gần đây nạn phá thai ở tuổi VTN chiếm khoảng 5% tổng số phá thai tại BV.

Lý do mang thai ngoài ý muốn ở trẻ VTN đều do thiếu hiểu biết, tò mò và đa số rơi vào những trường hợp bố mẹ thiếu quan tâm đến con cái.