Thuốc sản xuất  trong nước đã được cấp phép lưu hành tại các nước ICH (EU, Nhật, Mỹ và các nước là quan sát viên của ICH và thành viên liên kết của các thành viên ICH) được dự thầu vào nhóm thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH….

Thông tin nói trên có trong công văn ngày 25.1 do Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) gửi tới các tới sở y tế, các BV yêu cầu thực hiện các quy định mới về đấu thầu thuốc theo quy định của thông tư liên tịch 36/2013/TTLT-BYT-BTC - ngày 11.11.2013.  

Theo ông Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục Quản lý dược: Thông tư 36 có nhiều sửa đổi, đã cơ bản giải quyết các kiến nghị của các sở y tế, BV và doanh nghiệp để phù hợp hơn với thực tế và phát huy hơn nữa hiệu quả trong công tác đấu thầu thuốc.

Thứ nhất, thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP thuộc nước tham gia ICH  được tách riêng, phân biệt với các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia ICH.

Thứ hai, phân chia gói thầu thuốc đông y, thuốc từ dược liệu thành 2 nhóm: Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sản xuất tại cơ sở đạt tiêu chuẩn WHO-GMP do Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận và các thuốc đông y, thuốc từ dược liệu còn lại. Ôxy y tế có đặc thù khác với sản phẩm thuốc về quy cách, bảo quản, thiết bị bảo quản, dụng cụ chứa đựng và sử dụng. Vì thế, mặt hàng này không được áp dụng các tiêu chí đánh giá, chấm thầu như mặt hàng thuốc. Việc mua sắm ôxy y tế nên thực hiện như đối với các sản phẩm vật tư y tế tiêu hao.

Ngoài ra, thông tư sửa đổi một số nội dung khác nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu như: Phải ghi tên thuốc tại gói thầu theo tên biệt dược, ghi tên thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, tăng hạn mức mua sắm trong trường hợp mua thuốc vượt kế hoạch đấu thầu.