Theo đó, Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra toàn diện các cơ sở y tế tư nhân và các cơ sở hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp (spa) trên địa bàn TP.

Các nội dung thanh tra bao gồm: Các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; quy trình kỹ thuật chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ; quyền, nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề, cấp giấy phép hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Khám, chữa bệnh; quảng cáo sai sự thật nhằm thu lợi bất chính đối với người bệnh...