Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia an toàn – vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ T.Ư (BCĐ) cho biết, tính đến hết năm 2010, cả nước có 26.928 người mắc bệnh nghề nghiệp. Một số bệnh nghề nghiệp có tỷ lệ cao là: bụi phổi – silic chiếm 75,1%, bệnh điếc do tiếng ồn 15,6%. Tỷ lệ người nghỉ ốm ở người lao động thống kê được là 24,7%.

Ảnh minh họa

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của 63 tỉnh thành, năm 2010, cả nước đã xảy ra 5.125 vụ tai nạn lao động, trong đó có 554 vụ tai nạn lao động chết người. Tổng số người bị nạn là 5.307 người, trong đó có 600 người chết, 1.260 người bị thương nặng. Tổng thiệt hại về vật chất là 137,5 tỷ đồng. Số ngày nghỉ do tai nạn lao động lên đến 75.454 ngày.

So với năm 2009, số vụ tai nạn lao động năm 2010 giảm 18%, tần suất tai nạn lao động chết người (tính trên 46 địa phương có số liệu thống kê về lực lượng lao động và số liệu thống kê về số người chết trên địa bàn) năm 2010 là 7,97/100.000 người lao động.

Điều đáng chú ý là trong năm 2010, cả nước đã xảy ra 2.231 vụ cháy tại các cơ sở, nhà dân và cháy rừng, làm chết 60 người, bị thương 180 người khác, thiệt hại về tài sản ước tính 617 tỷ đồng và 2.543 ha rừng. Ngoài ra, còn xảy ra 29 vụ nổ, làm chết 16 người, bị thương 42 người.

Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó trưởng ban thường trực BCĐ cho biết, Tuần lễ quốc gia lần thứ 13 năm 2011 sẽ được tổ chức tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) từ 20 – 26.3 với chủ đề: “An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, nhằm mục đích kêu gọi người sử dụng lao động và người lao động hãy nhìn đến lợi ích chính đáng, thiết thực và lâu dài để cùng nhau chung sức thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

D.Hải