Ảnh minh họa.

3 bệnh nghề nghiệp được bổ sung gồm: Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp; bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân và nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Theo đó, người lao động đã được giám định là mắc các bệnh nói trên sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15.1.2012.

Đông Bích