PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết, ngày 6.11.2015, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia chất lượng Việt Nam 2015-2016 với quan điểm chủ đạo: “Lấy người bệnh là trung tâm của hoạt động điều trị và chăm sóc, nhân viên y tế là then chốt”. 

Nói về tầm quan trọng của bộ tiêu chí này, PGS Khuê cho biết, bộ tiêu chí không phải chỉ để kiểm tra, bình bầu, đánh giá bệnh viện vào cuối năm. Đó còn đóng vai trò như một chiếc gương soi - công cụ để các bệnh viện tự nhìn lại mình và điều chỉnh về điều kiện khám-chữa bệnh cơ bản. 

Theo lộ trình tăng dịch vụ y tế của Bộ Y tế thì chỉ cuối tuần này (từ ngày 15.11), giá 1.800 dịch vụ y tế sẽ tăng mạnh, từ 2-7 lần so với hiện hành. Và bước đầu chỉ áp dụng đối với người bệnh có BHYT. Việc điều chỉnh giá viện phí tức là điều chỉnh việc chi trả của người dân từ trực tiếp sang chi trả theo BHYT. Khi dịch vụ y tế tăng giá, 70% số người đang sử dụng BHYT sẽ được hưởng một dịch vụ y tế tốt hơn nhờ rất nhiều những biện pháp quyết liệt của Bộ Y tế như đã nêu ở trên.