Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diến biến phức tạp, số ca nhiễm mới hàng ngày không cao nhưng xảy ra tại nhiều địa phương nên Malaysia tiếp tục thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến 31.12.2020.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề đối với lao động tại Malaysia.

Theo đó, doanh nghiệp phải thông tin cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia về các quy định của Chính phủ Malaysia, hướng dẫn người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh lây nhiễm COVID-19.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với Ban Quản lý lao động trong việc hỗ trợ lao động có nguyện vọng về nước, lập và gửi danh sách lao động hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước tới Ban Quản lý lao động để báo cáo Đại sứ quán.

Đặc biệt, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu tạm dừng việc đưa lao động sang làm việc tại Malaysia trong thời gian vẫn có nguy cơ lây nhiễm đối với lao động và thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển hiệu lực đến 31.12.2020.