Đợt thanh tra này được triển khai trong 10 ngày liên tục sau khi có phản ánh về tình trạng nhân viên thu phí tại trạm thu phí QL5 không giao cuống vé cho lái xe qua trạm kiểm soát và thu tiền thấp hơn quy định của Nhà nước. Lực lượng thanh tra thực hiện kiểm tra giám sát 24/24h công tác thu phí nhằm xác định doanh thu thực tế tại trạm. 

Cũng bị phản ánh về tình trạng gian lận phí, nhóm nhân viên trạm thu phí Đại Yên (TP Hạ Long, Quảng Ninh) gồm 3 nhân viên ở tổ sản xuất số 2, 3 và tổ hậu kiểm vừa bị buộc thôi việc. Những người này bị xác định đã có hành vi gian lận trong thu phí, ca trưởng, trạm trưởng thu phí để nhân viên vi phạm cũng bị cảnh cáo trước toàn đơn vị và thuyên chuyển công tác.

Trước đó, trong tháng 7.2016, Tổng cục Đường bộ VN đã triển khai kiểm tra giám sát thu phí 10 ngày liên tục tại các trạm thu phí của Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (TP. Hà Nội) theo hình thức hợp đồng BOT và rà soát công tác thu phí của toàn bộ các dự án BOT đang trong giai đoạn kinh doanh khai thác. Hiện nay, Tổng cục Đường bộ VN đang tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ GTVT.