Cùng xem để biết kết cục của câu chuyện hài hước này: