Gói thầu này do TCty Xây dựng Thăng Long thi công, đơn vị tư vấn giám sát là Viện Khoa học-Công nghệ giao thông vận tải (Bộ GTVT). Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đi kiểm tra cho rằng, cần phải thuê tư vấn độc lập đánh giá lại nguyên nhân gây nứt và khẩn trương có biện pháp xử lý. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở GTVT Hà Nội, các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra chất lượng tất cả các cầu trên địa bàn TP. Hà Nội và làm rõ nguyên nhân vết nứt.