Lý giải về nguyên nhân của tình trạng trên, hầu hết các chính quyền địa phương cho biết do chưa triển khai thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổ trên địa bàn, thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng mới, hoặc nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hoạt động giết mổ động vật chưa chặt chẽ, trong khi chính quyền địa phương chưa công khai danh sách và có biện pháp kiên quyết đóng cửa cơ sở giết mổ xếp loại C, thậm chí có hiện tượng "nương nhẹ", cả nể đối với những cơ sở này.
Để xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đạt tiêu chuẩn nêu trên, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát vừa có Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý.
Riêng đối với các cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú ý kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố giao Sở NNPTNT chỉ đạo cơ quan chuyên ngành thú ý địa phương tăng cường kiểm soát giết mổ; kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vật, xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm, đóng cửa những cơ sở cố tình vi phạm, tái diễn nhiều lần theo quy định.